Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2022 do Agribank Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á

Địa chỉ: Phòng 301, Lầu 3 Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903750388

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Bến Thành

Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 11/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 13/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/04/2022 - 16:00 11/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á, địa chỉ: 292 (Tầng 1) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM, điều kiện tham gia đấu giá được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 16/05/2022

Địa điểm: 292 (Tầng 1) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư