Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức, TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức, TP.HCM

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sử dụng đất, Quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 12, khu phố 3, Phường Phước Long B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM.

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

số 12, khu phố 3, Phường Phước Long B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM.

8,035,387,920

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/01/2023 - 17:00 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM (Điều kiện tham gia chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 16/02/2023

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư