Ngày 16/07/2024 , đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 16/07/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 LinhTrung, P. LinhTrung,TP.Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi – địa chỉ: PhạmThị Hối, Kp. 7,TT. Củ Chi, H. Củ Chi,Tp. HCM.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ thuộc thửa số 169, TBĐ số 37, tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp. HCM theo GCN QSDĐ số AN 088555, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất H01106/10 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 12/8/2008, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 08/01/2009. Theo GCN: TĐ số: 169, TBĐ số: 37, DT: 3704,1 m2 (Sử dụng riêng: 3704,1 m2), MĐSD đất: Đất trồng lúa, THSD đất: 2015. Theo BVSĐNĐ: TĐ số: 169, TBĐ số: 17 Bộ địa chính xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (Theo tài liệu 2003), Loại đất: lúa, DTTHT: 3704,1 m2 (Sử dụng riêng: 3704,1 m2), DT không phù hợp quy hoạch: Thuộc phạm vi lộ giới: 143,9 m2, Ngoài phạm vi lộ giới: 3560,2 m2. GKĐ: 944.094.737 đồng

Tiền đặt trước: 20%/ giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 14h00 ngày 19/07/2024 tại số 197 LinhTrung, P. LinhTrung,TP.Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 16/07/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề