(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (AAPC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Hội đồng thanh lý tài sản nhà làm việc, nhà thể thao thành ủy, nhà ăn cơ quan UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

01 lô tài sản gồm vật tư, vật liệu (thép hình, lan can, sắt xây dựng, mái tôn, cửa gỗ, khuân cửa gỗ, cửa nhựa lõi thép) từ việc phá dỡ công trình nhà làm việc, nhà thể thao Thành ủy, nhà ăn cơ quan UBND thành phố Việt Trì.

Hội đồng thanh lý tài sản nhà làm việc, nhà thể thao thành ủy, nhà ăn cơ quan UBND thành phố Việt Trì

Ngày 16/9/2021, đấu giá vật tư, vật liệu từ phá dỡ công trình tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá vật tư, vật liệu từ phá dỡ công trình tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá vật tư, vật liệu từ phá dỡ công trình tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3