(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú năm 2021

Ủy ban nhân dân xã Bình Phú huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bình Phú, tỉnh Tiền Giang ảnh 5