(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ủy quyền như sau:
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thanh Xuân, Hà Nội ảnh 1