(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 22 lô Khu TTHC huyện Phú Riền giai đoạn 3 (Cụm A3 – 77 đến A3 – 83) tọa lạc tại Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích: 5.525 m2 (Có danh sách chi tiết kèm theo) - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài...

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ảnh 5