(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ số 16 tại xã Ia Pia (nay là thôn Bình Nguyên, xã Ia Pia), huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.126 m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.126 m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.126 m2 đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3