(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 16/9/2021, đấu giá Cẩu trục tháp tại Hà Nội ảnh 1