(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Viễn thông Yên Bái ủy quyền như sau:
Ngày 16/9/2021, đấu giá cáp đồng cũ, vật tư thu hồi tại tỉnh Yên Bái ảnh 1