(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 như sau:
Ngày 16/9/2021, đấu giá các sản phẩm thuộc dự án xi grand Court và bất động sản tại TP.HCM ảnh 1