(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh ủy quyền như sau:

04 xe ô tô:

Xe ôtô HUYNDAI COUNTY biển kiểm soát 14C-2239. Số Máy: L*1121659*; Số khung: 1C*010488*; Năm sản xuất: 2001. Nước sản xuất: Hàn Quốc, loại phương tiện: Ôtô khách.

Xe ôtô HUYNDAI COUNTY biển kiểm soát 14C-1068; Số Máy: D4AEI*104126*; Số khung: KMJHD17EP1C008288 ; Năm sản xuất: 2001, Nước sản xuất: Hàn Quốc, loại phương tiện: Ôtô khách; Xe ôtô ISUZU biển kiểm soát 14C-1230; Số Máy: 385525; Số khung: R66P67101453; Năm sản xuất: 2006, nước sản xuất: Việt Nam, loại phương tiện: Tải mui phủ.

Xe ôtô ISUZU biển kiểm soát 14C-1240, Số Máy: 385518;Số khung: R66P67101452; Năm sản xuất: 2006, nước sản xuất: Việt Nam, loại phương tiện: Tải mui phủ của Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh (bán riêng lẻ từng tài sản)

Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh

Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 16/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 6