(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 387/QĐ-QLTTHN ngày 04/08/2021 (đợt 21/2021).

Bao gồm các lô:

+ Lô số 1: Loa xách tay, tai nghe các loại.

+ Lô số 2: Quần áo trẻ em, đồ gia dụng.

+ Lô số 3: Máy điện thoại di động đã qua sử dụng

Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội

Ngày 16/9/2021, đấu giá 3 lô hàng hóa vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá 3 lô hàng hóa vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá 3 lô hàng hóa vi phạm hành chính tại Hà Nội ảnh 3