(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh ủy quyền như sau:

01 Tàu cứu nạn số 08 (Tàu kéo) số ĐKHC: QN -7502 và 01 Tàu cứu nạn số 09 (Tàu đặt cẩu) số ĐKHC: QN – 7503 (có bảng kê chi tiết kèm theo, bán gộp không bán riêng lẻ từng tài sản) - Giá khởi điểm (Lần 03): 4.057.112.512 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn, năm trăm mười hai đồng). Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh

Ngày 16/9/2021, đấu giá 2 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá 2 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá 2 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá 2 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá 2 tàu cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5