(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2020 do Hội đồng Xác định giá và bán thanh lý tài sản - UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng Xác định giá và bán thanh lý tài sản - UBND huyện Phù Ninh. Địa chỉ: TT. Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá: Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản từ công trình nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng thuộc Trường THCS Giấy Phong Châu. Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Giá chưa bao gồm thuế và chi phí phá dỡ, vận chuyển. Khách hàng trúng đấu giá phải tự phá dỡ công trình để lấy vật liệu, vật tư, có trách nhiệm dọn dẹp, giải phóng mặt bằng sạch cho đơn vị có tài sản đấu giá). Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, có khả năng tài chính, có năng lực giải phóng mặt bằng.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 26/08/2020 đến 17h00’, ngày 11/09/2020, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “nộp trực tiếp” tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

4. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 16/09/2020 (thứ Tư) tại UBND huyện Phù Ninh.

Chi tiết liên hệ (trong giờ hành chính): Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh (Mr. Dũng - ĐT: 0965.632.345).