(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản. (Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ: Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Vụ Bản và UBND xã Thành Lợi.)

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 60 lô (thửa) đất ); Tổng diện tích là: 8.976 m2, với tổng giá khởi điểm là: 59.216.000.000đồng, thuộc địa bàn xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

S

T

T

Vị trí trên BĐĐC

số

Tổng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tổng Giá khởi điểm

(đ)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Phí hồ sơ (đ/hồ sơ)

Khu vực

Vị

Trí

Lô số

1

CL-09

CL246-CL264

19lô

1.964

6.500.000

12.766.000.000

90.000.000

500.000

Tuyến đường D1 (Mặt cắt 4-4)

2

CL-09

BT17-BT22

06 lô

1.964

6.000.000

11.784.000.000

280.000.000

500.000

Tuyến đường D3 (Mặt cắt 3-3)

3

CL-10

CL265-CL272

08lô

824

7.000.000

5.768.000.000

100.000.000

500.000

Tuyến đường D1(Mặt cắt 4-4)

4

CL-10

CL273-CL289

17lô

1.700

6.500.000

11.050.000.000

80.000.000

500.000

Tuyến đườngN1 (Mặt cắt 3-3)

5

CL-10

CL290-CL293

04 lô

412

10.000.000

4.120.000.000

150.000.000

500.000

Tuyến đường D4 (Mặt cắt 2-2)

6

CL-10

BT23-BT28

06lô

2.112

6.500.000

13.728.000.000

350.000.000

500.000

Tuyến đườngN2 (Mặt cắt 3-3)

Tổng cộng

60lô

8.976

59.216.000.000

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

2.1. Ngày mở cuộc đấu giá: Buổi sáng từ 07 giờ30phút ngày 16/9/2019 (thứ 7)

2.2. Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Hội trường trụ sở UBND xã Thành Lợi

3. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày Niêm yết thông báo đến 15 giờ00’ ngày 13/9/2019, (trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND xã Thành Lợi.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày ( ngày 09 và ngày 10/9/2019).

Địa điểm: Tại khu dân cư tập trung Thành Lợi.

Ngoài thời gian trên người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, không nhất thiết phải qua tổ chức đấu giá hướng dẫn.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 11/9, 12/9 và ngày 13/9/2019

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 01 vòng cho tất cả các lô đất, thửa đất, các vị trí được đưa ra đấu giá tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 3211201003051 của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Vụ Bản.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 18 thị trấn Xuân trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Điện thoại /Fax:02283.769.769

2. UBND xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.