(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn. Địa chỉ: Ấp Hiếu Minh xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

1. Cho thuê mặt bằng làm Căn tin. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 140m2 (Tại Căn tin hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 108.800.000đồng/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 15.000.000đồng.

2. Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 204,8m2 (Tại Nhà xe hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 24.000.000đồng/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng.

3. Cho thuê mặt bằng Văn phòng phẩm. Diện tích khuôn viên đất cho thuê 10m2 (Tại mặt bằng Văn phòng phẩm hiện hữu).Thời hạn cho thuê: 1 năm học. Giá khởi điểm: 5.400.000đồng/năm học. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng.

Thời hạn cho thuê của các tài sản nêu trên được tính cụ thể như sau: Từ ngày ký hợp đồng, bàn giao mặt bằng đến ngày 31/5/2020. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2020 các mặt bằng Căn tin, Bãi giữ xe, Văn phòng phẩm vẫn được hoạt động không phải đóng tiền (bù vào các ngày nghỉ trong năm). Nhưng đóng các chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng, ... phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long, số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến ngày 13/9/2019 tại Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: từ ngày 11/9 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm công bố giá: bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 16/9/2019 tại Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn, tỉnh Vĩnh Long

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá đúng hạn.

Lưu ý:

1. Đối với mặt bằng cho thuê làm Căn tin: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày công bố giá người trúng đấu giá còn phải thực hiện 2 nội dung sau. Do người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) đã thực hiện, mà Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn đã lập Biên bản thỏa thuận gồm:

1.1. Trả số tiền 10.500.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) đã bỏ tiền ra để làm mới nền Căn tin. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 35%/năm (Tức 3.675.000đ/năm), nếu qua năm học (2020-2021) chủ Căn tin không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Căn tin bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 6.325.000đ (10.500.000đ – 3.675.000đ) từ người trúng đấu giá mới sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm.

1.2. Tổng giá trị nhà tiền chế, quầy bán hàng, gác chứa đồ, hệ thống thoát nước là 56.290.000đ. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày công bố giá nếu thỏa thuận được, thì người trúng đấu giá mới sẽ trả cho người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) tiền đầu tư nhà tiền chế, quầy bán hàng, gác chứa đồ, hệ thống thoát nước, số tiền là 56.290.000đ. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 35%/năm (Tức 19.701.000đ/năm), nếu qua năm học (2020-2021) chủ Căn tin không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng tài sản (nhà tiền chế, quầy bán hàng, gác chứa đồ, hệ thống thoát nước)bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 36.589.000đ (56.290.000đ – 19.701.000đ) từ người trúng đấu giá của năm học (2020-2021) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm. Trường hợp không thỏa thuận được, thì người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) sẽ tiến hành tháo dỡ Căn tin (nhưng không tháo dỡ phần nền) trong vòng 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

2. Đối với mặt bằng cho thuê làm bãi giữ xe: Ngoài số tiền thuê tài sản và tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đấu giá thành, nếu thỏa thuận được thì người trúng đấu giá sẽ trả giá trị Nhà xe che thêm với số tiền là 17.640.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng. Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 35%/năm (Tức 8.820.000đ/năm), nếu năm học (2020-2021) chủ Nhà xe không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Nhà xe bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 8.820.000đ sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm (17.640.000đ – 8.820.000đ) từ người trúng đấu giá mới. Trường hợp nếu không thương lượng và thỏa thuận được thì người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe cũ) sẽ tiến hành tháo dỡ trong vòng 02 ngày kể từ ngày đấu giá thành, để bàn giao mặt bằng cho Trường THCS - THPT Hiếu Nhơn.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.