(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 18 ô đất ở tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ

Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 4