(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Lô hàng hóa vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu, gồm 376 cái đồng hồ đeo tay các loại do nước ngoài sản xuất nhập lậu. Chi tiết chất lượng tài sản thể hiện tại Chứng thư Thẩm định giá số 1912/2021/VLAND-HCM ngày 10/5/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước theo Quyết định số 00105063/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Âu Hoàng Khoa.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 16/8/2021, đấu giá đồng hồ đeo tay các loại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 16/8/2021, đấu giá đồng hồ đeo tay các loại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 16/8/2021, đấu giá đồng hồ đeo tay các loại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 3