(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất vào ngày 16/8/2020 như sau:

1. Thông tin về các thửa đất mời đấu giá quyền thuê đất thực hiện phương án tại xã Kiêu Kỵ: Gồm 03 thửa đất - Diện tích 1.146 m2 đến 15.500 m2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và thời gian thuê đất, tiền hồ sơ: Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá. Bước giá: 150 đồng/m2.

2. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại xã Kiêu Kỵ có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định pháp luật.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng thửa bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 27/07/2020 đến 14/08/2020. Tham khảo thông tin hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13/08/2020 - 14/08/2020, chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 13/08/2020 - 14/08/2020.

7. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 15/08/2020.

8. Tổ chức cuộc đấu giá: 09h00, ngày 16/08/2020.

Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 101 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.6763.595.