(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 do Kho Bạc Nhà nước Nam Định ủy quyền như sau:

 1. Tên địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà nước Nam Định. Địa chỉ: 167 Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Tên của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt. Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

  2. Chi tiết về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, phí mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước:

Mô tả tài sản bán đấu giá: Xe Ford Transit biển số 18M-00016, số máy: E5FA4S21719, số khung: WFOFXXMCVF4S21719 sản xuất năm 2004 tại Việt Nam.

  Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Kho bạc Nhà nước Nam Định theo quyết định số 3217/QĐ-KBNN do Kho bạc nhà nước ban hành ngày 27/06/2019 về việc thanh lý tài sản tại Kho bạc nhà nước Nam Định.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).Giá trên chưa bao gồm thuế, phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản, các chi phí vận chuyển, chi phí liên quan khác nếu có, người trúng đấu giá phải chịu các khoản này.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ

Khoản tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

a. Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Từ ngày ban hành thông báo đến trước 17h ngày 14/08/2019 (trong giờ hành chính)

- Phương thức nộp hồ sơ theo hai hình thức:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua thư đảm bảo về địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt. Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của luật đấu giá tài sản (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

b. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:

- Từ ngày 13/08/2019 đến trước 17h ngày 14/08/2019

- Người tham gia đấu giá nộp tiền qua hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt

+ Số tài khoản: 224798329

+ Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Nam Định

+ Nội dung: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xe Ford Transit biển số 18M-00016

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được nộp (hoặc gửi tới) Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt trước 17h ngày 14/08/2019. Các trường hợp chuyển đến sau 17h ngày 14/08/2019 sẽ không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các hồ sơ này.

4. Thời gian địa điểm đăng ký và xem tài sản:

- Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 05/08/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: 167 Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, Theo phương thức trả giá lên.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu, có chữ ký của người trả giá và được bọc bằng chất liệu bảo mật (do Công ty cung cấp trong bộ hồ sơ), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt trong giờ hành chính kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 8 năm 2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 sáng thứ 6 ngày 16/08/2019

- Địa điểm tổ chức buổi công bố gia: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt; Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt; Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Điện thoại/Fax: 022 83616668.