(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Văn phòng thị xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản do Văn phòng thị xã Bình Minh quản lý, địa chỉ: số 194, đường Nguyễn Văn Thảnh, khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Xe ô tô Toyota Corolla 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 64A-0364 do Việt nam sản xuất năm 2000 của Văn phòng thị xã Bình Minh.

- Giá khởi điểm: 96.816.000 đồng (Chín mươi sáu triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí theo quy định hiện hành.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng, nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 09/07/2021 đến ngày 13/07/2021 (giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 09/07/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra thông báo đến ngày 13/07/2021 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Tổ chức công bố giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/7/2021 tại Văn phòng thị xã Bình Minh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.