(BĐT) - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Cung ứng nhiên liệu điện lực dầu khí (PVPF) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá xe ô tô hon da CRV tại Hà Nội ảnh 1