(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Viễn thông Nghệ An ủy quyền như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và lô ắc quy tại tỉnh Nghệ An ảnh 1