(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ảnh 1