(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do UBND xã Tận Thành, huyện Tân Châu và Công ty CP Công trình đô thị Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh và xe ô tô xi téc, xe ô tô chở rác tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1