(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá 14.714 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 1