(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá lô tài sản gồm 03 xe ô tô thanh lý (bán gộp, không bán riêng lẻ từng xe), cụ thể:

ĐVT: đồng

Ngày 16/7/2021, đấu giá 03 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Ghi chú: Giá của tài sản trên chưa bao gồm: Thuế GTGT theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển và các chi phát sinh khác (nếu có); Người mua được tài sản phải chịu các loại thuế, phí này.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 17, phố Cây Tháp, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng cho một hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận, tham khảo hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 01/07/2021 đến 16h00 ngày 13/07/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 12/07/2021 và 13/07/2021 tại nơi bảo quản tài sản của Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh Quảng Ninh (Hạ Long, Quảng Ninh)

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 13/07/2021 đến 16h30’ ngày 15/07/2021;

- Thời gian công bố giá: Từ 14h30 phút ngày 16/07/2021.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức công bố giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân/CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng minh nhân dân/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)