(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2020 do Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Quyền thuê mặt bằng nhà giữ xe Bệnh viện Sản - Nhi.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm là: 10.000.000 đồng/tháng x 36 tháng.

- Thời gian cho thuê mặt bằng là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Tổng giá khởi điểm của hợp đồng: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng) từ ngày 13/07/2020 đến ngày 15/07/2020.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 9 giờ, ngày 16/7/2020.

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 17/06/2020 đến 16 giờ ngày 13/07/2020.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 06 và 07/07/2020.

b. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

12. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

13.1. Tiêu chí bắt buộc khi tham gia đấu giá

Tổ chức/cá nhân phải có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.

a. Số lượng nhân sự tối thiểu 10 người, bao gồm:

b. Nhân viên giám sát: 01 người có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ điều hành vận chuyển; giấy chứng nhận đã được tập huấn quy tắc ứng xử trong ngành y tế hoặc giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ giao tiếp và phục vụ khách hàng tại cơ sở y tế hoặc các chứng nhận tương đương khác và có thời gian tập huấn từ 02 tuần trở lên.

c. Nhân viên giữ xe: 09 người có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ với thời gian đào tạo lớn hơn hoặc bằng 30 ngày; giấy chứng nhận đã được tập huấn quy tắc ứng xử trong ngành y tế hoặc giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ giao tiếp và phục vụ khách hàng tại cơ sở y tế hoặc các chứng nhận tương đương khác và có thời gian tập huấn từ 02 tuần trở lên.

13.2. Công khai mức giá dịch vụ (theo Quy định của UBND tỉnh)

- Xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/xe/lần gửi.

- Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô: 2.000 đồng/xe/lần gửi.

- Xe ô tô: 10.000 đồng/xe/lần gửi.

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

Đồng thời, nộp đầy đủ văn bản, tài liệu trong tiêu chí bắt buộc khi tham gia đấu giá và được đóng gói, niêm phong.

15. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102.