(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền thu hồi khoản nợ có tài sản bảo đảm của Ngân hàng NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh 3 (Agribank – C/n 3) đối với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát theo hợp đồng tín dụng số 1602LAV200900421 ngày 16/06/2009, kèm phụ lục ngày 28/05/2010 và hợp đồng tín dụng số 1602LAV200900454 ngày 16/06/2009.

Giá khởi điểm: 33.210.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% GKĐ (chi tiết xem tại Hồ sơ đấu giá).

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát tại Agribank chi nhánh 3 tạm tính đến ngày 30/04/2020 là 41.002.624.281 đồng (trong đó dư nợ gốc: 20.432.258.599 đồng; nợ lãi: 20.570.365.682 đồng).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/05/2020 cho đến khi Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank chi nhánh 3.

Người có tài sản: Agribank chi nhánh 3. Đ/c: Số 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 08/07/2020 đến ngày 15/07/2020 - Công ty Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1 hoặc tại Agribank chi nhánh 3. Đ/c: Số 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Vạn Thành An từ ngày 08/07/2020 đến ngày 15/07/2020.

Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/07/2020.

Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 0283.526.4839 - 0948.689.986.