(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. Địa chỉ: 34 đường Tôn Thất Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Đối với các lô đất thị trấn Cam Lộ: Vào lúc 8h00 - 11h ngày 16/7/2020, tại Hội trường UBND thị trấn Cam Lộ.

- Đối với các lô đất xã Cam Nghĩa: Vào lúc 14h00 - 17h ngày 16/7/2020, tại Hội trường UBND xã Cam Nghĩa.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Các lô đất ở trên địa bàn huyện Cam Lộ:

- Khu phố 1, TT Cam Lộ: 03 lô đất;

- Khu phố 2, TT Cam Lộ: 01 lô đất;

- Khu phố 3, TT Cam Lộ: 01 lô đất;

- Thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa: 06 lô đất.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 151.200.000đ đến 1.274.400.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: Theo bảng kê danh mục ký quỹ kèm theo.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 15/7/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3904 201 003 775 tại NHNo và PTNT CN Cam Lộ. (Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng với từng số lô đất tham gia đấu giá)

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

- Từ ngày 30/6/2020 đến 09/7/2020, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Từ ngày 10/7/2020 đến 13/7/2020, tại Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Cam Lộ.

* Điều kiện:

- Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm 01 bản sao/hồ sơ).

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD &PTQĐ huyện Cam Lộ, Điện thoại: 0233 3604 678 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233 3550 854.

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tổ chức đấu giá ngày 16/7/2020

Ngày 16/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1