(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. Địa chỉ: Th Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư khu Bến xe huyện, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích: 12.881,4 m2; thửa đất số 32; tờ bản đồ số 25

- Mục đích sử dụng đất: Thương mại dịch vụ 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

- Thời hạn sử dụng: 50 năm

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng, kêu gọi đầu tư theo quy hoạch.

- Tài sản gắn liền với thửa đất: Đất trống, không có tài sản gắn liền với đất.

- Vị trí: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

4/ Giá khởi điểm là: 21.529.917.228đ (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, chín trăm mười bảy nghìn, hai trăm hai mươi tám đồng)

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/7/2020 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 12/07/2020 tại khu đất đấu giá là khu Bến xe huyện, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

11/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 7h30 đến 17h00 ngày 13/7/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước ngày 13/7/2020 thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước theo quy định của Khoản 2, Điều 39, Luật đấu giá tài sản năm 2016;

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/7/2020 (Thứ năm) tại Hội trường Phòng Văn hóa thông tin huyện Bù Gia Mập.

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày 17/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/7/2020, tại 02 địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

13.1/ Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức tham gia đấu giá có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu quy định do Trung tâm phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện dự án đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Không vi phạm quy định của pháp luât về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Có năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư xây dựng dự án có quy mô tương đương trở lên, chứng minh được việc đảm bảo tiến độ của dự án, phải chứng minh đủ điều kiện về vốn và thiết bị, nhân lực để thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

01 tồ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

Tổ chức trúng đấu giá phải cam kết:

Thực hiện hoàn thành dự án không quá 18 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy phép đầu tư.

Ưu tiên sắp xếp công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng của Ban quản lý Bến xe huyện vào làm việc theo Đề án sắp xếp của huyện khi trúng đấu giá.

13.2/ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành.

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh nghành nghề vận tải theo quy định của pháp luật.

Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập xác nhận, trong đó thể hiện mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án dự kiến. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì số vốn là tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án dự kiến.

Phương án triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trên khu đất theo quy hoạch được phê duyệt. Trong đó nêu cụ thể về nguồn vốn, tiến độ và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án trong vòng 18 tháng.

f) Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải chứng minh được mình đủ điều kiện tham gia đấu giá quy định tại mục 13.1 của Thông báo này.

g) Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 3 triệu đồng/ hồ sơ.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) hoặc Hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai (sau đây gọi là Tổ chức); có vốn pháp định đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước. Điện thoại liên hệ: 02713.860216.