(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2020 do an Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vảiủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm)

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải, Lầu 4, số 123 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 16/7/2020 (Thứ 5) tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Tài sản đấu giá: Hạng mục cấp điện phục vụ thi công công trình Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đoạn 3 (Km7 + 199,25 ÷ Km9 + 612,64), cụ thể như sau:

Ngày 16/7/2020, đấu giá Hạng mục cấp điện phục vụ thi công công trình Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

- Chi tiết về tình trạng và chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử lý tài sản hạng mục cấp điện phục vụ thi công công trình Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đoạn 3 (Km7 + 199,25 ÷ Km9 + 612,64).

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thuộc sở hữu của Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 23.392.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Hai mươi ba triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.300.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Hai triệu ba trăm ngàn đồng trên hồ sơ).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/7/2020 đến 15 giờ ngày 15/7/2020.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/7/2020.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. (Số tiền bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). Nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 13/7/2020.

7. Thời gian xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, ngày 08/7/2020 và ngày 09/7/2020 tại hiện trường dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, đoạn 3 (Km7+199,25 ÷ Km9+612,64), thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khách hàng xem tài sản liên hệ Trung tâm để lấy Giấy giới thiệu và được hướng dẫn cụ thể.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 06/7/2020 và đến 16 giờ, ngày 13/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 13/7/2020

9. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản .

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND của người đại diện, Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện theo pháp luật), CMND của người được ủy quyền.

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá doTrung tâm phát hành.

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký (tổ chức /cá nhân ) phải mang theo 01 bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Trung tâm tổ chức đấu giá gộp chung tất cả hạng mục tài sản theo tổng giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524./.