(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng ủy quyền như sau:
Ngày 16/6/2022, đấu giá xe ô tô chở tiền tại TP.HCM ảnh 1