(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ: Đường Bùi Khắc Nhất, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:59 15/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 18/05/2022 - 17:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Thông báo đấu giá của Công ty Năm Châu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5