(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt

Địa chỉ: 310 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0965663117

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 226 đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 23/05/2022 - 16:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia, cách thức đăng ký: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: Số 22/84 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 16/06/2022

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: Số 22/84 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3