(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Cục Thi hành án tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203845363

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: 250 Ngô Quyền, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 14/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 23/05/2022 - 16:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: -Đia điểm, cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký với Trung tâm từ ngày 23/5/2022 đến 16 giờ ngày 13/6/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. - Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 16/06/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương