(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 16/6/2020 như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: 37 thửa đất tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, gồm: 14 thửa thuộc nhóm 1 (tổng diện tích 1.097,28 m2). Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m2 và 23 thửa thuộc nhóm 2 (tổng diện tích 2.197,80 m2). Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng/m2. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/thửa.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ: Từ 26/05/2020 đến ngày 12/06/2020 (giờ hành chính). Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Đ/c: TT. Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 11/06/2020 và 12/06/2020 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia mở tại ngân hàng.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 09/06/2020 và 10/06/2020 (giờ hành chính).

6. Tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 16/06/2020 (Thứ 3) tại Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín. Đ/c: TT. Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thông tin chi tiết tham khảo hồ sơ mời đấu giá tại website: http://sotnmt.hanoi.gov.vn và https://thuongtin.hanoi.gov.vn.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277.