(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vào ngày 16/6/2020 với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá: Khu đất đấu giá tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh gồm 25 thửa, chia thành các nhóm:

+ Nhóm 1: 02 thửa, thửa LK-A-01 và LK-C-10;

+ Nhóm 2: 03 thửa, thửa LK-A-06; thửa LK-B-10 và thửa LK-C-01;

+ Nhóm 3: 20 thửa, từ thửa LK-A-02 đến thửa LK-A-05; từ thửa LK-B-02 đến thửa LK-B-09; từ thửa LK-C-02 đến thửa LK-C-09.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Nhóm 1: 300.000.000 đồng/thửa; nhóm 2: 300.000.000 đồng/thửa; nhóm 3: 200.000.000 đồng/thửa.

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m².

- Bước giá áp dụng chung là: 100.000 đồng/bước/m2.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 21/05/2020 đến 16h00’, ngày 12/06/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh.

Lưu ý: Tất cả các hồ sơ nộp sau 16h00’, ngày 12/06/2020 sẽ không được tiếp nhận.

5. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 11/06/2020 đến 16h00, ngày 12/06/2020.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. Số tài khoản: 114002809857 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh – Phòng Giao dịch Mê Linh. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Các trường hợp thông tin chuyển khoản nhận được sau 16h00’, ngày 12/06/2020 sẽ không được công nhận.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh để xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 10 và 11/06/2020 (tập trung tại Trung tâm Phát triển quỹ đất vào lúc 09h00, sau đó đi thực địa).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 16/06/2020.          

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. ĐT: 024.730.22269; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019; 0948.551.258.