(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/5/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau :

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

12 lô (thửa) đất


Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

11,448,000,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 11/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 25/04/2022 - 17:00 13/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/05/2022

Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 16/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3