(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á trân trọng mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá QSD đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 16/5/2020 như sau:

Tài sản đấu giá:

1. QSD đất ở đối với 54 thửa đất thuộc 14 Lô A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, Q, R thuộc khu Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng/m2. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 thửa đất. Tiền đặt trước: 230.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 14/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Đan Phượng.

Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 14/05/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (trong giờ hành chính).

Thời gian xem thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 09h00’ đến 10h00’, ngày 13/05/2020 đến ngày 14/05/2020 tại khu Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thời gian mở phiên: Ngày 16/05/2020.

Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại liên hệ: 02433.637.264.