(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ ĐG TS Bình Thuận (Đ/c: Số 13 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết) thông báo đấu giá tài sản thuộc quyền sử dụng của cá nhân (Địa chỉ: Khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 16/5/2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 16/05/2019, tại Trung tâm Dịch vụ ĐG TS Bình Thuận.

2. Tài sản: Quyền sử dụng 12 lô đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (Kèm theo bảng chi tiết diện tích và giá khởi điểm từng lô).

3. Vị trí: Tại các trục đường Võ Văn Kiệt; Lê Trọng Tấn và Đặng Thai Mai, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4.  Tổng giá khởi điểm của 12 lô đất: 118.900.400.000 đồng.  Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm từng lô/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày 11/04/2019 đến 10 giờ 00, ngày 13/05/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận.

- Hồ sơ gồm: Bản sao CMND; Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu tổ chức).