(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2022 do UBND thị xã An Nhơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3812837

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã An Nhơn (đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã An Nhơn)

Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 11/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 13/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 15/03/2022 - 16:00 13/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Về năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dự án: Có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm: tổng vốn đầu tư dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng không thấp hơn tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền thuê đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất). Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình (kèm theo hồ sơ) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 16/04/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 16/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 6