(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Nhà khách T.78 ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Nhà khách T.78.

Địa chỉ: 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 16/04/2021 tại Văn phòng Cục Quản trị T.78, số 87 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: Quyền thuê bất động sản tọa lạc tại số 80-84 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu (trước đây là Phường 7), Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mô tả tài sản:

* Số 80 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

- Thửa đất số: 79;

- Tờ bản đồ số: 7, Bộ địa chính Phường Võ Thị Sáu (P.7 cũ), Quận 3.

- Địa chỉ: 80 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 637,9 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Theo quyết số 6520/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

* Số 84 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

- Thửa đất số: 78;

- Tờ bản đồ số: 7, Bộ địa chính Phường Võ Thị Sáu (P.7 cũ), Quận 3.

- Địa chỉ: 84 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 377,3 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Theo quyết số 6520/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

* Mục đích cho thuê: Chỉ cho thuê làm văn phòng hoặc dịch vụ ăn uống, không cho kinh doanh các dịch vụ pháp luật không cho phép, nhạy cảm; tuyệt đối không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Nhà khách T.78.

* Đấu giá chung 02 bất động sản, không đấu giá riêng lẻ.

5. Giá khởi điểm: 12.720.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm VAT.

6. Tiền đặt trước: 2.544.000.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 15/04/2021 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 31/03/2021 đến ngày 02/04/2021 (liên hệ tổ chức đấu giá để nhận giấy giới thiệu xem tài sản)

- Địa điểm: 80-84 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu (P.7 cũ), Quận 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

8. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 31/03/2021 đến hết ngày 13/04/2021.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

9. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 31/03/2021 đến hết ngày 13/04/2021.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

10. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 15/04/2021.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Bước giá tối thiểu được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên

12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: bằng số tiền thuê 03 tháng đầu tiên.

- Thời điểm chuyển giao rủi ro: người trúng đấu giá chịu mọi rủi ro liên quan đến tài sản đấu giá kể từ thời điểm được bàn giao đầy đủ mặt bằng.

- Người trúng đấu giá cần tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc thuê tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0943874186.