(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM ủy quyền vào ngày 16/4/2021 như sau:
Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Công ty CP ĐT-KT-XD Toàn Thịnh Phát vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM ảnh 1