(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 02163.856.699

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 13/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/04/2021 - 16:00 15/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Đối với quỹ đất thuộc mục 1 + 2 là: Tổ chức kinh tế hoặc hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại, dịch vụ (tổ hợp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn), đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. * Đối với các quỹ đất thuộc mục 3 + 4 : Tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá đất ở theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký tham gia đấu giá xuất trình đăng ký kinh doanh (Nếu là tổ chức), chứng minh nhân dân/CCCD, sổ hộ khẩu và nộp bản pô tô cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/04/2021

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái