(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh

Địa chỉ: số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0904.268.530

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh- Hà Khánh A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021 - 16:00 13/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: chi tiết tại file đính kèm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 16/04/2021

Địa điểm: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh