(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM ảnh 1