(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 442310 được Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/12/2012 như sau:

- Thửa đất số: 68

- Tờ bản đồ số: 00

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 287,5m2 (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng đất : Riêng : 287,5m2; Chung : Không m2 ;

- Mục đích sử dụng đất : Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng : Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản thứ hai : Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 442311 được Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/12/2012 như sau:

- Thửa đất số: 69

- Tờ bản đồ số: 00

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 240m2 (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi mét vuông);

- Hình thức sử dụng đất : Riêng : 240m2; Chung : Không m2 ;

- Mục đích sử dụng đất : Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng : Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm của 02 tài sản: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng).

Nguồn gốc: Tài sản của Ông: Nguyễn Thành Luân CMND số: 230 700 393; Cư trú: 170 Nguồn gốc: Tài sản của ông Nguyễn Thành Luân CMND số: 230 700 393; Cư trú: 170 Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai - Phòng giao dịch thành phố Pleiku chuyển giao bán đấu giá theo Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng đã được Văn phòng Công chứng Trần Xuân Hiệp công chứng số: 006359, quyển số: 08 VP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/11/2020.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 13/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của tài sản, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 6201 0000 788208 tại BIDV – CN Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 13/04/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.