(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Công an quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Lô 34 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng được đăng kí sử dụng lại (Có Bảng kê chi tiết đính kèm). Giá khởi điểm tài sản 62.950.000 đồng (Sáu mươi hai triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), giá bán tài sản trên không có thuế GTGT.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Công an quận Thanh Khê

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 12.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 13/4/2021, địa điểm xem tài sản tại Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến đến trước 16 giờ 00 ngày 13/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 13/4/2021; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, nộp chấm nhất đến 16 giờ 00 ngày 15/4/2021.

10. Thời gian, địa điểm kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến 10 giờ 00 ngày 16/4/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 16/4/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Ngày 16/4/2021, đấu giá lô 34 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 16/4/2021, đấu giá lô 34 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2